כמעט 5,000 מתים מקורונה, אבל גם הסרטן לא נעלם... עם 11,000 נפטרים בשנה.

$(function(){})

היום הינו "יום הסרטן הבינלאומי"!
לרגל יום זה המצוין מדי שנה ברחבי העולם על ידי ארגון הסרטן הבינלאומי (UICC) ב-4 בפברואר, מפרסמים משרד הבריאות בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן את הנתונים המעודכנים ביותר על מחלת הסרטן  בישראל לשנת 2020
ירידה בשיעורי החולים החדשים ובשיעורי התמותה מסרטן. ישראל מדורגת ע"פ ההשוואות הבינלאומיות, גבוה יחסית בשיעורי התחלואה, אבל מדורגת נמוך יחסית בשיעורי התמותה מסרטן. בשנת 2018 היו בארץ:
31,000 מקרי סרטן חדשים
11,000 נפטרים


נתונים מעודכנים על תחלואה ותמותה מסרטן:

מחקר- חשוב להקפיד גם בתקופת הקורונה:

מחלימים מסרטן השומרים על פעילות גופנית הם בעלי בריאות גופנית ונפשית טובה יותר


לקראת יום הסרטן הבינלאומי האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות מפרסמים את הנתונים המעודכנים לגבי מצב התחלואה בסרטן בישראל.

מנתוני רישום הלאומי לסרטן של משרד הבריאות עולה כי, בישראל אובחנו בשנת 2018 כ-31,000 חולי סרטן, מהם כ-27,000 עם סרטן חודרני. בגברים הייתה האבחנה השכיחה ביותר סרטן הערמונית (יהודים/אחרים) וסרטן הריאה (ערבים). בנשים (יהודיות/אחרות וערביות) היה סרטן השד השכיח ביותר.


בשנת 2018 נפטרו בישראל כ-11,000 אנשים מסרטן חודרני. סיבת המוות השכיחה בגברים הייתה סרטן הריאה (יהודים/אחרים וערבים) ובנשים, סרטן השד (יהודיות/אחרות וערביות). הסיכון לתמותה מסרטן גבוה יותר בגברים משתי קבוצות האוכלוסייה (יהודים/אחרים וערבים) לעומת נשים.  בשני העשורים 1996-2018: נצפתה ירידה מובהקת סטטיסטית מגמות התמותה מסרטן בכל קבוצות האוכלוסייה.


פרופ' ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות מסבירה: "בהשוואה בינלאומית (לפי Global Cancer Observatory), שיעור היארעות (שיעור המקרים החדשים שאובחנו)  של סרטן  בישראל גבוה מהשיעור הממוצע בעולם, אך ישראל נמנית במקום נמוך יחסית (מקום 45) מבין חמישים המדינות עם השיעורים הגבוהים ביותר בעולם. מבחינת שיעור התמותה מסרטן, ישראל נמצאת במקום ה-89 מהמדינות עם השיעורים הגבוהים בעולם, למרות ההיארעות הגבוהה יחסית. מה שרומז על שימוש גבוה יחסית בגילוי מוקדם במחלות השכיחות ועל טיפול יעיל ועדכני הנגיש, במסגרת סל הבריאות, לכלל התושבים בישראל".

ממצאים נוספים העולים מן הדוח:

סוגי הסרטן העיקריים, האחראים ליותר מ-50% מכלל מקרי התחלואה בגברים בישראל, היו דומים ביהודים/אחרים ובערבים וכללו את סרטן הערמונית, סרטן הריאה, סרטן המעי הגס והחלחולת, לימפומה שאינה הודג'קין וסרטן כיס השתן. עם זאת, בגברים יהודים ואחרים, סרטן הערמונית היווה כ-20% מכלל הגידולים החודרניים לעומת 11% בגברים ערבים, ומלנומה חודרנית הייתה אחראית ל-5% המקרים בגברים יהודים ואחרים בעוד שבערבים גידול זה נדיר מאוד (כ1%). בנוסף, בקרב גברים ערבים סרטן הריאה היווה כ-19% מכלל הגידולים החודרניים לעומת 11% בגברים יהודים.


גם בנשים היה דמיון בסוגי הסרטן השכיחים בין יהודיות/אחרות וערביות. בשתי קבוצות האוכלוסייה גידולי השד היוו כשליש מכלל הגידולים וגידולי המעי הגס והחלחולת היוו 10-11% מכלל הגידולים. סרטן הריאה, סרטן בלוטת המגן (תירואיד), לימפומה שאינה הודג'קין וסרטן הרחם היו גם הם בין הגידולים השכיחים בנשים (טבלה 1, תרשים 1א ו-1ב).

טבלה 1: אחוז מכלל מקרי הסרטן החדשים בשנת 2018 לפי אתר, מין וקבוצת אוכלוסייה – גידולים חודרניים בלבד


מבחינת שיעור ההיארעות, ביהודים השיעור גבוה לעומת ערבים, ודומה בין נשים וגברים. בערבים השיעור בגברים גבוה במקצת מהשיעור בנשים. בכל קבוצות האוכלוסייה והמין שיעור ההיארעות של סרטן חודרני עולה עם עליית הגיל.


באשר למגמות ההיארעות בשני העשורים 1996-2018: בגברים נצפית ירידה מובהקת סטטיסטית: ביהודים ואחרים מאז 2007; בערבים מאז 2006. בנשים יהודיות ואחרות נצפתה ירידה מ-2014-2017 בעוד שבנשים ערביות נצפתה עלייה בקצב משתנה לאורך התקופה 1996-2007, עם התייצבות לאחר מכן.


מגמת מחלימי סרטן - בתום שנת 2018 חיו בישראל כ-93,000 תושבים אשר אובחנו עם סרטן חודרני בין השנים 2014-2018.


נתונים מעודכנים בנושא סרטן שלפוחית השתן בישראל: 

ההיארעות ביהודים ואחרים בשנים האחרונות נמצאת במגמת ירידה מובהקת, יתכן שקשורה להפחתת שיעורי העישון


סרטן שלפוחית השתן הוא החמישי בשכיחותו בישראל עישון הוא גורם הסיכון העיקרי לסרטן שלפוחית השתן, גורמי סיכון אחרים הם חשיפה למסרטנים תעסוקתיים והיסטוריה משפחתית של סרטן שלפוחית השתן.


בשנת 2018 אובחנו בישראל 1,775 חולים בסרטן שלפוחית השתן, למעלה מ-80% מהם גברים. שיעור ההיארעות (שיעור המקרים החדשים שאובחנו ) בגברים גבוה פי 4 ויותר בהשוואה לנשים, ודומה בין גברים יהודים ואחרים לבין גברים ערבים. שיעור ההיארעות גבוה מעט יותר בנשים יהודיות ואחרות לעומת ערביות. עיקר התחלואה  נצפית בגיל 55 ומעלה.


בשנים האחרונות ניצפת מגמת ירידה מובהקת השיעור ההיארעות ביהודים ואחרים (גברים מ-2006; נשים מאז 1996). בערבים (גברים ונשים), מגמת ההיארעות יציבה במשך כל התקופה (1996-2018). 


פרופ' ליטל קינן בוקר, מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות מסבירה: "הסימן הראשון והנפוץ ביותר של סרטן שלפוחית השתן הוא דם סמוי או גלוי בשתן. אין כיום בדיקת סינון מקובלת ויעילה לגילוי מוקדם של סרטן שלפוחית השתן בקרב חולים שאינם תסמיניים. גילוי גידול סרטני בשלב מוקדם משפיע על ניהול המחלה ותוצאותיה. גילוי סרטן ממוקד נחשב לגילוי מוקדם שמאפשר טיפול יעיל יותר ופרוגנוזה טובה יותר. אחוז המקרים של סרטן שלפוחית השתן שאובחנו בשלב ממוקד עלה עם השנים במקביל לירידה באחוז המקרים שהיו חודרניים בעת האבחנה. בשנת 2018, 818 (46.6%) מהמקרים החדשים של סרטן שלפוחית השתן היו גידולים ממוקדים לעומת 12 (1.2%) בלבד בשנת 1996 זאת, ככל הנראה, כתוצאה מעליית המודעות לסימני המחלה ומשימוש מוגבר בבדיקות אבחנתיות במקרים חשודים. למרות זאת לא נצפה שיפור מהותי בהישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן שלפוחית השתן בשתי קבוצות האוכלוסייה ובשני המינים בתקופה 1996-2018".


בשנת 2018 נפטרו בישראל 401 חולים בשל סרטן שלפוחית השתן, 77% מהם גברים. שיעור התמותה  בגברים גבוה פי 4 ויותר בהשוואה לנשים, ודומה בין גברים יהודים ואחרים וגברים ערבים ובין נשים יהודיות ואחרות ונשים ערביות.

התמותה ביהודים ואחרים בשנים האחרונות הייתה יציבה (בגברים – מאז 2007; בנשים מאז 1996). גם בערבים מגמת התמותה יציבה במשך כל התקופה (1996-2008).

 

קמפיין חדש

האגודה הפיקה השנה קמפיין חדש – "מקטינים" - המיועד לרדיו ולרשתות החברתיות. התשדיר הופק על ידי גיתם BBDO בהתנדבות מלאה.

הקמפיין מזכיר כי שינויים באורח החיים, כמו הליכה מרובה, שימוש במדרגות במקום במעלית והחלפת מזונות עתירי שומן וקלוריות בירקות – יכולים להקטין את הסיכון לחלות בסרטן בכ- 50%.

את התשדיר מקריין בהתנדבות יפתח חוצב. התשדיר, שיתורגם גם לערבית וישודר ברדיו בערבית, ילווה בסרט בקצר שיעלה ברשתות החברתיות.


$(function(){})
 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה