מתעצמת המחאה נגד תוכנית הבניה ב"מתחם חרודי". מחרתיים מיפגש תושבים בנושא עם ראש העירלקראת ישיבת המליאה בנושא ב24.1 פתחו מארגני המחאה בהחתמה על עצומה, בעוד ראש העיר בוקסר יזם מיפגש פתוח לציבור מחרתיים - בו ינסה לשכנעם בעמדתו לפיה מוטב ללכת על הרע במיעוטו ולאפשר תכנון במימון חיצוני לתוכנית מוגבלת יחסית, של 2,400 דירות, שסיכויי מימושה דלים ממילא, לפני שהממשלה תכפה תוכנית ענק.
המפגש יתקיים במועדון טוסקנה,ביום ד', 18.1, בשעה 20:00
(הכתבה נערכה מחדש בשינויים ותוספות מהותיות 16.45)

גבעות הכורכר, מתחם חרודי

הסיפור הזה יעסיק מן הסתם את תושבי עירנו לא מעט בשבועות הקרובים.

לישיבת המליאה האחרונה תוכנן דיון מקדים לאישור הסכם בין העירייה לחברה הממשלתית "דירה להשכיר" לפיו החברה תממן תכנון מפורט לתוכנית  "נס 181 א' הנמצאת באזור שממערב לשכונת "גבעת התור" (ראו מפה בהמשך) וידוע גם בשם "מתחם חרודי" (מימין לדרך העפר) ותכנון זה יתייחס ל2,000 יח"ד ( בטיוטת ההסכם צויינו כ2,400 !) וכן דרכי גישה מצפון מזרח לשטח המיועד, בתוך תחומי העיר ראשל"צ, לעבר מחלף קניון ראשונים, או בסמוך לו.

זהו אזור המהווה רצף גאוגרפי בין הגן הלאומי  בגבעות הכורכר  של נס ציונה לבין האזור המקביל בתחום ראשל"צ בצפון, הכולל את שמורת האירוסים וסביבתה ששיקמה כזכור עיריית ראשל"צ.

אולם, לבסוף החליט ראש העיר שלא להעלות את הנושא לדיון ולקיים ישיבת מליאה נפרדת בעניינו וזו תתקיים ביום שלישי הבא ה24.1

יצויין כי בהצבעה צפויה התנגדות של שלושת נבחרי "נס ציונה ירוקה" החברה בקואליציה, לצד שלושת נציגי האופוזיציה מסיעת "לב" ומן הסתם גם של נציג ש"ס אלי לוי שהפך לאופוזיציונר לבוקסר... אך עדיין ייתכן רוב דחוק להעברתה, אלא אם יצליחו מארגני המחאה לשכנע חבר/ת מועצה אחד/ת  בלבד מהקואליציה.

בינתיים התארגנה כאמור מחאה רבתי אליה הצטרפו מאות  תושבים, בעיקר מהשכונות גבעת התור, שכונת העמק והאירוסים, לצד פעילים ירוקים.. כאשר העצומה שהוקמה ע"י בני נוער דור ההמשך של התושבים, זכתה ללמעלה מ 900 הצבעות בשעות הראשונות להפצתה.

רקע ומעט עובדות על התוכנית, המעורבים ופרשנות:

הצדק בסיפור הזה איננו מוחלט ובוודאי שאף צד לא יכול לטעון לבעלות עליו. אך לשני הצדדים ברור כי מדובר בפגיעה בערכי טבע משמעותיים ועדיף לה שלא תתממש

למעשה אכן השטח אושר עקרונית לבניה לפני שנים רבות.

וכך סיפרתי בזמנו  בעיתון "כל נס ציונה" (קטעים רלבנטיים מתוך הכתבה):

ביולי 2015 אישרה הועדה המקומית, לאחר דיונים ממושכים, תכנית בינוי לשכונה חדשה במתחם הקרוי "נס 181 א" ובפי הציבור "מתחם חרודי".  דהיינו, השטח שמצפון מערב לגבעות הכורכר (מימין לדרך העפר) בו שוכן "פרדס חרודי".

השטח שגודלו 260 דונם, היה בשעתו חקלאי, נמכר ברובו ליזמים בתחום הנדל"ן שיזמו את שינוי הייעוד. זהו אזור רגיש מבחינת איכות הסביבה ושמירת ערכי הטבע ותכנונו עורר ויכוחים לא מעטים בשל טענות הירוקים כנגד הבניה שם, בטענה שזו תקטע את הרצף הגאוגרפי שכה נחוץ לבתי הגידול של צומח ובעלי חיים שנותרו באזור-לכיוון גבעת האירוסים שבדרום ראשל"צ.

בשל כך דרש הנושא טיפול ממושך והיה בתכנון כמעט עשר שנים עד שהתוכנית אושרה בועדה המקומית ונקבעה בה בצפיפות של 9 יחידות דיור לדונם נטו ובסה"כ 786 יח"ד במבנים בני 4-11 קומות.

 חלפו שנתיים של תכנון והתייעצויות וסוף סוף התקיים ב3.9.17  דיון מקיף בתוכנית בוועדה המחוזית, עדיין בניצוחה של המתכננת המחוזית היוצאת גב' דניאלה פיסק. אך באותה ישיבה, הטילה הגב' פיסק פצצה (!) עת תבעה קטגורית להגדיל את כמות יחידות הדיור ע"פ תוכנית המיתאר 35 הארצית, למינימום  של 13 יח"ד לדונם. דהיינו תוספת של כ 400 יחידות בערך. אלא שיוסי שבו ז"ל דרש וקיבל דיון חוזר בנושא בפני הועדה, אשר התקיים בסוף פברואר 18.

בדיון השתתפו גם נציגי הירוקים והמשרד להגנת הסביבה שביקשו לבטל את התכנית ולהשאיר את השטח ירוק. 

ראש העיר המנוח הציג עמדה נחרצת לפיה התכנית לא תשונה מעבר למה שאישרה הועדה המקומית בישיבתה מיום 29.7.15. ולא יוגדלו צפיפויות.

לסיכום, הוחלט כאמור על בחינת התכנית מחדש במסגרת הדיון בנושא תכנית המתאר החדשה שיתקיים בעתיד בועדה המחוזית והוסרה הסכנה המיידית של אישור כפוי של התוכנית בצפיפות מוגדלת.

עד כאן הציטוטים.

אלא שדבר אחד לא השתנה במהלך כל התהפוכות שעברה התוכנית . צריך להבין שלא ניתן לשנות תכנית מתאר מחוזית ללא תשלום פיצויים משמעותיים ביותר לבעלי הקרקע וממילא אין סיכוי אמיתי לביטול כל האפשרויות לבניה. כאשר תמיד קיימת הסכנה של פניה לועדה המחוזית עם תוכנית שיכינו בעלי הקרקע/יזמים וזו תוכל לכלול גם מספר כפול של דירות...

לכן יש הגיון בטענת ראש העיר כי מדובר ב"רע במיעוטו" וכי ממילא סיכויי ההיתכנות לקידום התוכנית לקראת מימוש בעשור הקרוב קלושים עד אפסיים, בעיקר בשל בעיית דרכי הגישה, כך שמוטב לתת ל"דירה להשכיר" לבזבז את המליונים שיעלה התכנון מקופתה ובכך להרחיק את היוזמות הפרועות של היזמים הפרטיים או מ. השיכון מהקרקע הקורצת...והוא אף מאמין (כך אמר לי בעצמו בשיחת רקע בנושא לפני כחודש א.ב.ד.) - כי אם יעלה  בידי "דירה להשכיר" לשכנע את עיריית ראשל"צ לאשר כביש שיעבור דרכה, בהיותה מעורבת בייזום האזור הסמוך בשטח ראשל"צ, אדרבה... נס ציונה זקוקה לדרך גישה נוספת ולא רק דרך רחוב ה101

כך שמי ממתנגדיו שמנסה לייחס לו בנושא רק "תיאבון לבניה" טועה..

אלא שלמול טענתו זו יש טענות נגדיות כבדות משקל:

תחילה  יש לזכור כי ברגע זה ממש מקודמות באיזור נס ציונה וסביבתה הקרובה - באר יעקב, רחובות ודרום ראשל"צ תוכניות בניה ל80,000 דירות פלוס מינוס, מהן כ8,000 בלבד בנס ציונה. כך שאם הקרקע תישאר לא מתוכננת, ייתכן וה"תיאבון" הממשלתי לבניה באזור יפחת בעוד כמה שנים...

שנית, אכן תוכנית המתאר צבעה את השטח לבניה עתידית. זה רחוק מלהיות סוף פסוק. נכון להיום, יעוד הקרקע הוא חקלאי. הקרקע טרם הופשרה. יתרה מכך, עיריית נס ציונה הגישה תוכנית מתאר חדשה – תוכנית נס/2040 , כך שתוכניות המתאר ניתנות לשינוי ולעדכון. כאשר דווקא משום שהקרקע כוללת חלקות בבעלות רשות מקרקעי ישראל יחד עם חלקות בבעלות פרטית, ה"מוטיבציה" של רמ"י לפעול לשינוי היעוד במתחם הזה נמוכה. רמ"י פועלת, ברוב המכריע של המקרים, במתחמים שכולם בבעלותה.

ושלישית,"דירה להשכיר" הינה חברה שספק רב אם לא תפורק בקרוב, לאור ביקורת קטלנית של מבקר המדינה עליה ואם הדבר יתרחש, הרי הבעלות על נכסיה, כולל ההסכם האמור- ישוב לידי הממשלה שתוכל לתכנן מחדש את השטח כרצונה ולזרוק לפח את ההסכם...

נס 181

נס 181

וכך כתבו המתנגדים בעצומתם:

לראש העיר מר שמואל בוקסר וחברי המועצה שלום,

נודע לנו, תושבי ותושבות נס ציונה והסביבה, על תוכנית רעה ומסוכנת לבנייה של 2400 יח' דיור וסלילת כבישי גישה בשטחים הירוקים מסביב לשכונת גבעת התור ובאזור גבעת האירוסים. הפרויקט יהרוס את הציביון הירוק של העירנו, ויפגע אנושות בשמורת גבעות הכורכר, תוך הפרת המאזן האקולוגי העדין שלה! נדהמנו לגלות, שאת התוכנית החריגה בהיקפה ובחומרתה, מקדם דווקא כבוד ראש העיר עצמו. תוך שהעירייה מבקשת להעביר את הסמכויות לידי חברה חיצונית (בשם "דירה להשכיר") שהאינטרס שלה הינו כלכלי לחלוטין, ללא כל קשר לעיר המיוחדת שלנו ולתושבים.

נדמה כי ראש העיר והמועצה עומדים להפקיר את התושבים והסביבה לידים חיצוניות. פרויקט ענק זה נעדר כל דרכי גישה, מה שיגרום להרס סביבתי רחב היקף. אנו בטוחים, כי במידה והפרוייקט יועבר לידי "דירה להשכיר" יהיה זה הסוף של נס ציונה כפי שהכרנו אותה. בנס ציונה משמעות בניה זו היא השחתת הטבע והורדת איכות ורמת החיים.מדובר גם על הוספת ובניית תשתיות תחבורתיות, שיגרמו לפקקים ביציאה מהעיר אך גם ביציאה מהשכונה, ובנוסף הכבדה על תשתיות החשמל למשל, שגם כך בקושי עומדות בעומס בניית השכונות החדשות.

בסיום הפרוייקט נס ציונה תראה כמו גרסה קטנה יותר של ראשון לציון!

יתרה מזאת, ההתעלמות של ראש העיר וחברי המועצה, מהפגיעה האקולוגית בשטחים הפתוחים, הינה קשה ובלתי נתפסת. גבעות הכורכר מהוות, בין היתר, מסדרון אקולוגי בין השטחים הפתוחים בראשון לציון ובין הגבעות החשובות לנו כל כך. בנייה מסיבית שכזו בשטחים אלו תהרוס את בית הגידול של חיות, חרקים וזוחלים רבים, שהם בעלי השפעה רבה על תפקודן התקין של גבעות הכורכר שלנו!

שמואל בוקסר, התחייבת בבחירות האחרונות לשמור על השטחים הירוקים בעיר שלנו, זה הזמן לקיים את הבטחתך.אנו, תושבי ותושבות העיר, קוראים לכם להוריד את התוכנית הזו מסדר היום, לא לאשר אותה, ולשמור על המאזן הירוק והכפרי של העיר! אל תתנו לזה לקרות!

ותגובת העירייה:

מתחם חרודי אושר לבניה כבר ב 2003. המתחם על קרקעות השייכות לרשות מקרקעי ישראל ובעלים פרטיים. ב 2012 מועצת העיר המליצה לועדה המחוזית, במסגרת תוכנית מתאר כוללת, גם על בינוי שכונת חרודי. החלטה שהתקבלה פה אחד.

לעיריית נס ציונה ולתושבים הזדמנות אחת, בלתי חוזרת להשפיע על אופי בינו המתחם ולהתאימו לצביונה של העיר – תוך הבטחת דרכי גישה, שטחים ציבוריים רחבים, מרחק בין בניינים, גובה הבניינים וכמובן מספר הדירות שיבנו במתחם.

ללא פעולה יזומה של עיריית נס ציונה עכשיו, מנהל מקרקעי ישראל יכול לפעול מול ועדות התכנון לבניית מתחם בצפיפות וגובה דומה לשכנותינו מסביב.

עיריית נס ציונה תפעל בשיתוף תושביה אל מול רשויות התכנון- לתכנון אחראי למען תושביה ולמען עתידה וצביונה של העיר.

תושבים המעוניינים לשמוע פרטים נוספים על העובדות, מוזמנים למפגש עם ראש העיר והצוות המקצועי. המפגש יתקיים במועדון טוסקנה, ביום ד', 18.1.23, בשעה 20:00

 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה